Menu Zamknij

Programowanie robotów Wittmann

Program przebiegu dla urządzeń odbierających wyrób z wtryskarki musi uwzględniać możliwie najszybszy czas odbioru by nie wpływać na czas cyklu, który dla przedsiębiorców jest istotnym czynnikiem kształtującym cenę wypraski oraz zapewniać optymalny przebieg odkładania lub pakowania części.

Uwzględniając powyższe czynniki oraz specyficzne wymagania klienta oferuję:

 • programowanie robotów w celu osiągnięcia najkrótszych czasów odbioru
 • definiowanie punktów odniesień (są to bezpieczne wyjazdy z różnych obszarów pracy)
 • tworzenie obszarów bezpieczeństwa celem uniknięcia kolizji
 • programy odbioru z form obrotowych (z rozruchem „pustej” formy, odbiór odbywa się dopiero po otrzymaniu gotowego wyrobu)
 • programy odbioru z form typu tandem
 • programy odbioru z form piętrowych
 • programy dla form z insertami i obtryskiem
 • programy współpracujące z peryferiami
 • tworzenie poziomów użytkownika

Celem ułatwienia przyszłych modyfikacji pozycji/czasów/prędkości itp. gotowy program uwzględnia taką możliwość na oddzielnej stronie dla wybranych parametrów.

Program szkolenia:

Obsługa i programowanie robotów Wittmann R8.3

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • Zna budowę i zasadę działania robota
 • Posiada wiedzę na temat poleceń programowych i zasad ich wykorzystania
 • Tworzy przejrzysty program z wykorzystaniem podprogramów
 • Programuje samodzielnie robota z uwzględnieniem najkrótszych czasów odbioru wypraski

Grupa docelowa:

 • Ustawiacze/Operatorzy maszyn wtryskowych
 • Inżynierowie procesu
 • Technolodzy
 • Kierownicy zmiany
 • Pracownicy działu UR

Czas trwania: 2 dni

Ilość osób: max 4

Program szkolenia:

 1. Bezpieczeństwo
  1. Budowa robota
  2. Bezpieczna obsługa
  3. Pakiet bezpieczeństwa
  4. Urządzenia zabezpieczające
 2. Złącze EUROMAP 67
  1. Sygnały wtryskarki
  2. Sygnały robota
 3. Obsługa sterowania R8.3
  1. Rodzaje pracy
  2. Override
  3. ECO-mode
  4. Zarządzanie dostępem użytkowników i hasła
  5. Funkcje ręczne
  6. Menu PLIK
  7. Menu INIT
  8. Menu VIEW
 4. Procedura pracy krokowej
 5. Programy częściowe
  1. PRG.ROB
  2. PRG,PERYFER
  3. PKT.ODNIES.R
  4. PKT.ODNIES
  5. PRG.ZAWSZE
 6. Polecenia programowe
  1. Przemieszczanie
   1. Ruch bezwzględny
   1. Ruch względny
   1. Ruch równoległy
   1. Objeżdżanie
   1. Stop
   1. Wypchnij Soft Torque
   1. Odłączanie
   1. Find & Pick
   1. Synchronizacja z otwieraniem formy
  1. Ruchy trójwymiarowe
   1. Ruch bezwzględny trójwymiarowy (3D)
   1. Ruch względny trójwymiarowy (3D)
   1. Objeżdżanie trójwymiarowe (3D)
  1. Prędkość
   1. VMAX
   1. VABS
   1. AABS
   1. R3D
   1. V3D
  1. Wait Sync
  1. Programy odkładania
   1. Pozycja, nazwa
   1. Wzór układania w stosy
   1. Opcje
   1. Macki układania (STT)
   1. Przesunięcie
  1. Funkcje standardowe i automatyczne wtryskarki
  1. Smart Removal
   1. Smart Removal: Wjazd
   1. Smart Removal: Wyjazd
  1. Urządzenia peryferyjne
   1. Taśmociąg
   1. Wyjścia peryferyjne
   1. Funkcja cylindra
   1. Próżnia
   1. Poziom próżni
   1. Chwytaki
   1. Kontrola obwodów próżni, chwytaków i wyjść peryferyjnych
  1. Liczniki
  1. Rozgałęzienie programu
   1. Skok (Jump)
   1. Etykieta (Label)
   1. If – Elseif – Else – Endif
   1. Call – Sub -Ret
   1. And
   1. Or
   1. End
   1. Warunki skoku
  1. Start/Stop programu częściowego
  1. Funkcje oczekiwania
   1. Wait
   1. Wait Timer
   1. Time
  1. Dalsze polecenia
   1. More
   1. Remark (REM)
   1. Koniec produkcji
   1. Zablokowanie/odblokowanie funkcji „Stop zespołu”
   1. Sekundomierz
   1. Tryb pracy z robotem
  1. AutoSwitches
 7. Tworzenie programu przebiegu – zajęcia praktyczne
  1. Określenie zadania
  1. Program przebiegu dla robota (PRG.ROB)
  1. Program odkładania (PRGODK-001)
  1. Program odniesienia dla robota (PKT.ODNIES.R)
 8. Programowanie w zależności od potrzeb klienta (opcjonalnie)
  1. Automatyczny odrzut części rozruchowych
  1. Pobieranie części do kontroli
  1. I inne.